دانلود رایگان


دانلود تربیت کودک (word) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تربیت کودک (word)

دانلود رایگان دانلود تربیت کودک (word) فرمت فايل: .docx (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه : 10 صفحه
متن نمونه :

‏تربیت‏ ‏کودک‏


‏گاهي‏ ‏والدين‏ ‏فكر‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏فرزندان‏ ‏آنها‏ ‏رفتار‏ ‏غيرطبيعي‏ ‏و‏ ‏نامناسبي‏ ‏دارند،‏ ‏درحالي‏ ‏كه‏ ‏رفتار‏ ‏كودكان‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏سن‏ ‏آنها‏ ‏بايد‏ ‏مدنظر‏ ‏قرار‏ ‏گيرد،‏ ‏براي‏ ‏مثال‏ ‏رفتار‏ ‏كودك‏ ‏كه‏ ‏اسباب‏ ‏بازيهايش‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏اطـــراف‏ ‏پرت‏ ‏مي‏ ‏كند،‏ ‏غيرطبيعي‏ ‏نيست‏. ‏اين‏ ‏كار‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏ما‏ ‏را‏ ‏عصباني‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏ما‏ ‏خوشايند‏ ‏نباشد،‏ ‏اما‏ ‏بدان‏ ‏معني‏ ‏نيست‏ ‏كه‏ ‏كودك‏ ‏بي‏ ‏ادب‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏براي‏ ‏كودك‏ ‏در‏ ‏فاصله‏ ‏سني‏ 14 ‏تا‏ 20 ‏ماهگي‏ ‏تنها‏ ‏نه‏ ‏گفتن‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏سر‏ ‏او‏ ‏فرياد‏ ‏كشيدن‏ ‏كافي‏ ‏نيست‏.

‏بدين‏ ‏گونه‏ ‏ارتباطي‏ ‏ميان‏ ‏شما‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏ايجاد‏ ‏نمي‏ ‏شود‏. ‏گاه‏ ‏نه‏ ‏گفتن‏ ‏شما‏ ‏بايد‏ ‏با‏ ‏نگاه‏ ‏خشمگينانه‏ ‏يا‏ ‏چهره‏ ‏عصباني‏ ‏همراه‏ ‏باشد‏. ‏در‏ ‏واقع‏ ‏ارتباط‏ ‏غيركلامي‏ ‏بسيار‏ ‏مهم‏ ‏است‏. ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏مشكلات‏ ‏از‏ ‏ناحيه‏ ‏كودكاني‏ ‏ايجاد‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏نمي‏ ‏دانند‏ ‏چه‏ ‏رفتاري‏ ‏مناسب‏ ‏است‏. ‏پدرومادر‏ ‏محدوديت‏ ‏هاي‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏كاملاً‏ ‏مشخص‏ ‏نمي‏ ‏كنند‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏قواعد‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏را‏ ‏آن‏ ‏طور‏ ‏كه‏ ‏بايد‏ ‏به‏ ‏كودك‏ ‏انتقال‏ ‏نمي‏ ‏دهند‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏ناخودآگاه‏ ‏چنان‏ ‏محدوديت‏ ‏هاي‏ ‏زيادي‏ ‏قائل‏ ‏مي‏ ‏شوند‏ ‏كه‏ ‏كودك‏ ‏مي‏ ‏بيند‏ ‏بخش‏ ‏اعظم‏ ‏رفتارش‏ ‏مورد‏ ‏سرزنش‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏شرايط‏ ‏بسيار‏ ‏طبيعي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏ناراحت‏ ‏شود‏.

‏شما‏ ‏هر‏ ‏اندازه‏ ‏فرزندتان‏ ‏را‏ ‏دوست‏ ‏داشته‏ ‏باشيد،‏ ‏گه‏ ‏گاه‏ ‏عصباني‏ ‏مي‏ ‏شويد‏ ‏و‏ ‏خونسردي‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏مي‏ ‏دهيد‏. ‏در‏ ‏واقع‏ ‏كودكان‏ ‏در‏ ‏عصباني‏ ‏كردن‏ ‏پدرومادر‏ ‏خود‏ ‏استادند،‏ ‏ولي‏ ‏شما‏ ‏نبايد‏ ‏آرامش‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ازدست‏ ‏بدهيد‏ ‏و‏ ‏زود‏ ‏از‏ ‏كوره‏ ‏دربرويد،‏ ‏بلكه‏ ‏بايد‏ ‏با‏ ‏رفتاري‏ ‏صحيح‏ ‏كودك‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏كارهاي‏ ‏درست‏ ‏ترغيب‏ ‏سازيد‏.

‏آمــــوختن‏ ‏نظــم‏ ‏و‏ ‏تــــرتيب‏ ‏اوليــــه‏
‏بدون‏ ‏ترديد‏ ‏بـــزرگترين‏ ‏مشكل‏ ‏والدين‏ ‏با‏ ‏كودكان‏ ‏نوپا،‏ ‏وادار‏ ‏كردن‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏همكاري‏ ‏و‏ ‏تشريك‏ ‏مساعي‏ ‏است‏. ‏وقتي‏ ‏كودكان‏ ‏شيطنت‏ ‏مي‏ ‏كنند،‏ ‏شما‏ ‏چه‏ ‏كار‏ ‏مي‏ ‏كنيد‏ ‏و‏ ‏چگونه‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏مي‏ ‏گوييد‏ ‏كه‏ ‏نبايد‏ ‏بچه‏ ‏هاي‏ ‏كوچكتر‏ ‏را‏ ‏كتك‏ ‏بزنند‏. ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏بايد‏ ‏بتوانند‏ ‏حدو‏ ‏حدود‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تشخيص‏ ‏بدهند‏ ‏و‏ ‏بدانند‏ ‏كه‏ ‏محدوديت‏ ‏هايي‏ ‏در‏ ‏كار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نبايد‏ ‏سر‏ ‏ديگران‏ ‏داد‏ ‏بكشند،‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏ناسزا‏ ‏بگويند‏ ‏و‏ ‏هــر‏ ‏كاري‏ ‏بخواهند‏ ‏انجام‏ ‏دهند‏. ‏شما‏ ‏براي‏ ‏اين‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏راه‏ ‏كودك‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏كمك‏ ‏كنيد‏ ‏نبايد‏ ‏حتماً‏ ‏با‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏بيداد،‏ ‏خشـــونت‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏كتك‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏ادب‏ ‏كنيد؛‏ ‏بلكه‏ ‏معناي‏ ‏واقعـــي‏ ‏ادب‏ ‏كردن‏ ‏،‏ ‏آمــــوختن‏ ‏و‏ ‏درس‏ ‏دادن‏ ‏است؛‏ ‏يعني‏ ‏اين‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏فـــرزند‏ ‏خود‏ ‏بياموزيد‏ ‏راه‏ ‏بهتري‏ ‏انتخاب‏ ‏كند‏.

‏ايجـــاد‏ ‏اعتمــــاد‏
‏تربيت‏ ‏كودك‏ ‏از‏ ‏روز‏ ‏تولد‏ ‏او‏ ‏شروع‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏رابطه‏ ‏عاطفي‏ ‏و‏ ‏سرشار‏ ‏از‏ ‏عشق‏ ‏و‏ ‏محبت‏ ‏با‏ ‏كودك‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏امكان‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جهترفتار‏ ‏معقول‏ ‏هدايت‏ ‏كنيم‏. ‏شما‏ ‏وقتي‏ ‏نيازهاي‏ ‏اوليه‏ ‏كودكان‏ ‏رابرآورده‏ ‏مي‏ ‏سازيد،‏ ‏اعتماد‏ ‏و‏ ‏اطميناني‏ ‏براي‏ ‏آنان‏ ‏ايجاد‏ ‏مي‏ ‏كنيد؛‏ ‏رابطه‏ ‏اي‏ ‏مبتني‏ ‏بر‏ ‏اعتماد‏ ‏و‏ ‏اطمينان‏ ‏كه‏ ‏كودك‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏نتيجه‏ ‏مي‏ ‏رساند‏ ‏كه‏ ‏شما‏ ‏صلاح‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏مي‏ ‏خواهيد‏. ‏در‏ ‏واقع‏ ‏پدرومادر‏ ‏به‏ ‏سه‏ ‏طريق‏ ‏مي‏ ‏توانند‏ ‏به‏ ‏فرزندان‏ ‏خود‏ ‏آموزش‏ ‏دهند‏:

‏۱. ‏پــرت‏ ‏كردن‏ ‏حواس‏ ‏كــودک‏:
‏شما‏ ‏مي‏ ‏توانيد‏ ‏حواس‏ ‏كودك‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏كاري‏ ‏كه‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏پرت‏ ‏كنيد‏. ‏مثلاً‏ ‏اگر‏ ‏او‏ ‏ابراز‏ ‏ناراحتي‏ ‏مي‏ ‏كند،‏ ‏مي‏ ‏توانيد‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏آغوش‏ ‏بكشيد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏اتاق‏ ‏بيرون‏ ‏ببريد‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏مي‏ ‏توانيد‏ ‏به‏ ‏اويك‏ ‏اسباب‏ ‏بازي‏ ‏بدهيد‏. ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏خيلي‏ ‏زود‏ ‏فراموش‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏كه‏ ‏چه‏ ‏مي‏ ‏كردند‏ ‏و‏ ‏خيلي‏ ‏زود‏ ‏به‏ ‏شادي‏ ‏دوباره‏ ‏مي‏ ‏رسند‏. ‏به‏ ‏اين‏ ‏صورت‏ ‏شما‏ ‏مي‏ ‏توانيد‏ ‏با‏ ‏پرت‏ ‏كردن‏ ‏حواس‏ ‏كودك،‏ ‏مانع‏ ‏رفتار‏ ‏قبلي‏ ‏او‏ ‏شويد‏.

‏۲. ‏هدايت‏ ‏دوبـاره‏ :
‏براي‏ ‏پرت‏ ‏كردن‏ ‏حواس‏ ‏كودكان‏ ‏نوپا‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏روش‏ ‏استفاده‏ ‏كنيد‏.‏از‏ ‏آنجا‏ ‏كه‏ ‏كودك‏ ‏هنوز‏ ‏از‏ ‏توان‏ ‏و‏ ‏مهارت‏ ‏كلامي‏ ‏مطلوب‏ ‏برخوردارنيست،‏ ‏بايد‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏هدايت‏ ‏كنيد‏. ‏البته‏ ‏نه‏ ‏اين‏ ‏كه‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏متوقف‏ ‏سازيد،‏ ‏بلكه‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏كار‏ ‏آنها‏ ‏حركت‏ ‏كنيد‏. ‏مثلاً‏ ‏فرض‏ ‏كنيد‏ ‏كودك‏ ‏شما‏ ‏دستش‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ظرف‏ ‏شيريني‏ ‏دراز‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏جيغ‏ ‏مي‏ ‏كشد‏. ‏اگر‏ ‏شما‏ ‏نمي‏ ‏خواهيد‏ ‏به‏ ‏او‏ ‏شيريني‏ ‏بدهيد،‏ ‏مي‏ ‏توانيد‏ ‏خوردني‏ ‏ديگري‏ ‏به‏ ‏او
دانلود تربیت کودک (word)


تربیت کودک


دانلود دانلود تربیت کودک (word)


تربیت


کودک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دانلود ورژن جدید برنامه آپارات - Aparat v4.3.4 اندروید 2018

جدیدترین نسخه از برنامه آپارات - Aparat v4.3.2 را برای شما دوستان محترم اماده دانلود کرده ایم.

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

کتابها - مرجع دانلود رایگان کتاب

دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی ... این کتاب علمی-مذهبی، گزیده ایست از آخرین کتاب ...

داستان و رمان | مرجع دانلود کتاب الکترونیکی

دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن ; قرار گرفتن کتابها در سرور ...

ایمیل کردن فایل Word به طور مستقیم

اگر شما تصمیم داشته باشید که یک سند Word را برای فردی ایمیل کنید شاید ترجیح بدهید که این ...

تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن

تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلندانلود پروژه آماده افترافکت Instagram Toolkit

رشته مهدسی کامپیوتر و مشاغل آن (مشاغل و شغل ها و فرصت های کاری )

پاورپوينت رشته هاي صنایع و مديريت با عنوان تحقيق در عمليات 1